Pomoc ľuďom utekajúcich pred vojnou

Informácie

Keďže nám nie je ľahostajný osud rodín utekajúcich pred vojnou, rozhodol sa konateľ spoločnosti Unibuss s. r. o. Ing. Pavol Vehéc založiť transparentný účet na podporu rodín z Ukrajiny, utekajúcich pred vojnou. Ďakujeme Vám za pomoc.

Prispieť môžete na transparentný účet číslo:
SK06 0900 0000 0051 8805 8863